Menu
Croatian English French German Italian Serbian Spanish Turkish

Aktuelnosti

Udruženje proizvođača malina i jagodičastog voća "Ilda-Gradiška"

Udruženje proizvođača malina i jagodičastog voća "Ilda-Gradiška"

U aprilu 2015. godine, osnovano je Udruženje proizvođača malina i jagodičastog voća "ILDA – GR...

Udruženje malinara "Željezno polje"

Udruženje malinara "Željezno polje"

U D R U Ž E NJ E   P O LJ O P R I V R E D N I K A Reg.br.: 06-05-34701/05″PROIZVOĐA...

Udruženje voćara Konjic „KONJIC“

Udruženje voćara Konjic „KONJIC“

Adresa: Varda bb 88400 Konjic Kontakt: telefon:  036/ 735-040 fax:  735-041, Email: info...

Novosti

Promocija distribucije svježe maline na domaćem tržištu

10 Juli, 2017

Promocija distribucije svježe maline na domaćem tržištu

Projekat USAID/Sweden FARMA II i Savez proizvođača jagodičastog voća u BiH, u suradanji sa Privrednom/Gospodarskom komorom FBiH i Privrednom Komorom RS organizovali su dva okrugla stola na temu: Distribucija svježe maline na domaćem tržištu (Sarajevo 28.6. i Banja Luka 30.6.). S obzirom na tekuće probleme sa formiranjem otkupne cijene i izvozom maline, na ovim skupovima se govorilo o moguć...

Održan sastanak sa Federalnim ministarstvom za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo

15 Juni, 2017

Održan sastanak sa Federalnim ministarstvom za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo

Dana 14.06.2017. godine Savez proizvođača jagodičastog voća u BiH, predstavnici Udruženja otkupljivača i izvoznika jagodičastog voća i predstavnici Kooridinaciong tijela sastali su se sa Federalnim ministrom poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Dedić Šemsudinom i predstavnicima Ministarstva. Savez je ministru predstavio probleme sa kojim se suočavaju proizvođači jagodičastog voća...

Mreža savjetodavaca jagodičastog voća

09 Juni, 2017

Mreža savjetodavaca jagodičastog voća

štovani proizvođači, Želimo da vas obavijestimo da Savez proizvođača jagodičastog voća u BiH aktivno učestvuje u uspostavi mreže savjetodavaca za područje cijele BiH. Potreba za uspostavom kvalitetne i uniformne usluge savjetodavstva je davno prepoznata od strane Švicarskog Caritas-a i Savez zajedno uz njihovu podršku radi na tome već duži period. Mreža savjetodavaca može p...

novi logo latinica bijeli